Nieuwsbrief
Accountancy & Fiscaliteit
Accountancy & Fiscaliteit
Begeleiding startende ondernemers
Begeleiding startende ondernemers
Begeleiding groeiondernemingen overnames samenwerkingen
Begeleiding groeiondernemingen overnames samenwerkingen
Juridische omkadering
Juridische omkadering
Opstellen van een business plan
Opstellen van een business plan
Financiële audit
Financiële audit

Accountancy & Fiscaliteit


U heeft uw eigen persoonlijke dossierbeheerder die, samen met u, de verschillende fases van
uw ondernemerschap begeleidt. Wij denken proactief mee met u en geven spontaan de nodige voorzetten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling en groei van uw onderneming. Via onze persoonlijke aanpak werken wij, samen met u, een lange termijnvisie uit die we, stap voor stap, proberen te realiseren.

Onze dienstverlening gebeurt op maat van de klant. Of u nu zelf uw boekhouding voert of u verkiest dat wij alles voor u verrichten. Alles is mogelijk en gebeurt in samenspraak.

Wenst u dat we de administratieve verwerking van alle aankopen, verkopen en bankuittreksels ter plaatse uitvoeren? Dat kan. Indien u zelf geen tijd vindt om het inboekwerk te doen en u niet de mogelijk hebt om hier iemand voltijds voor aan te werken, kan u steeds een beroep doen op ons.

Het voordeel is dat het inboekwerk vlot, tijdig en correct in orde wordt gebracht en dat u steeds een bijgewerkte boekhouding voorhanden heeft. Wij zijn hier immers in gespecialiseerd. Een uurtarief en vaste tijdstippen waarop iemand langskomt, worden vooraf afgesproken.

Ons kantoor is gespecialiseerd in e-accounting; wij bieden u de mogelijkheid om in te loggen
op onze server en zelf uw boekhouding te verzorgen onder onze begeleiding. Bij problemen of moeilijkheden kunnen wij uw scherm overnemen en u verder helpen.

Het digitaal aanleveren van uw documenten is eveneens een mogelijkheid, zodat u niet steeds
uw documenten hoeft te missen gedurende een periode. Bijkomstig voordeel: u maakt geen verplaatsingen om uw papieren af te geven.

Volgende taken behoren tot ons basispakket:

 • Verzorgen van uw boekhouding of verrichten van een verificatie van de door u uitgevoerde boekhouding.
 • Opmaken van de periodieke BTW-aangiften.
 • Opstellen van tussentijdse staten en balansen tijdens het lopende jaar.
 • Opstellen van jaarrekeningen / resultaatsberekeningen.
 • Vervullen van diverse wettelijke verplichtingen.
 • Opmaken van fiscale aangiften.
 • Bijstand bij fiscale controles.
 • Permanent verlenen van fiscale adviezen, conform de meest recente wetgeving.
 • Hierdoor wordt de fiscale last geoptimaliseerd, rekening houdend met uw persoonlijke situatie.

Begeleiding startende ondernemers


Het is van uitzonderlijk groot belang dat u bij de opstart van uw onderneming goed begeleid wordt. Door onze jarenlange ervaring zijn we de uitverkoren partner om u wegwijs te maken in
het opstarten van een eigen zaak. Deze begeleiding gebeurt van A tot Z: u richt zich tot één aanspreekpunt, iemand die voor u alles in goede banen leidt.

In samenwerking met onze juriste wordt uw dossier tot in de puntjes, zowel op boekhoudkundig
en fiscaal vlak als op juridisch vlak voorbereid en uitgewerkt.

Wat wij hieronder onder meer verstaan (niet-limitatief):

 • Opmaak haalbaarheidsberekening.
 • Bepalen geschikte kredietvorm voor uw dossier alsook mee onderhandelen met de bank.
 • Opmaak budget en kas planning.
 • In orde brengen van alle opstartformaliteiten (KBO, erkenningen, oprichting vennootschap in voorkomend geval, enz…).
 • Opmaak juridische formaliteiten (huurcontracten, samenwerkingsovereenkomsten, enz…).
Diensten Diensten Diensten
Diensten Diensten
Diensten Diensten Diensten

Begeleiding groeiondernemingen /
Overnames / Samenwerkingen


Wij zijn de bevoorrechte partner om u te begeleiden in elke fase van uw onderneming. Of u nu
een groeiende onderneming bent, of u denkt aan een overname of overdracht of u wenst een samenwerking aan te gaan met iemand anders. Wij begeleiden u van begin tot einde in elk proces.

Onze specialisten bekijken uw dossier steeds vanuit alle hoeken, zowel op fiscaal vlak (is alles geoptimaliseerd, zijn er mogelijkheden in uw dossier om bepaalde zaken anders aan te pakken, wat zijn de gevolgen hiervan, enz.) als op juridisch vlak.

Bij de opmaak van een studie in het kader van een overname/overdracht/samenwerking worden steeds meerdere opties uitgewerkt met telkens de voor- en nadelen eraan verbonden, zowel vanuit fiscaal als vanuit juridisch oogpunt.

Wij kunnen u eveneens bijstaan in de financiële planning van uw dossier. Wij hebben een vertrouwensrelatie met onze klanten waardoor we steeds een planning op langere termijn zullen uitwerken. Op die manier kunnen we stap voor stap uw doelstellingen helpen realiseren.

Enkele concrete voorbeelden:

 • Familiale opvolging
 • Successieplanning/Financiële planning
 • Overdracht van uw onderneming aan een derde
 • Overname van een handelszaak of aandelen
 • Waardebepaling van uw onderneming
 • Aandeelhoudersovereenkomsten/zaakvoerdersovereenkomsten bij samenwerking
 • Fusie, splitsing, vereffening van een onderneming

Juridische omkadering


Een gepaste juridische omkadering en begeleiding is ten allen tijde belangrijk. Wij begeleiden u bij de opstart van uw vennootschap (correcte vennootschapsvorm, goede statuten, enz); wij maken diverse contracten op; wij begeleiden u bij een overname/overdracht/samenwerking steeds van begin tot einde zodat u zowel fiscale als juridische zekerheid heeft bij belangrijke beslissingen.

Een aantal voorbeelden van mogelijke contracten/juridische opdrachten:

 • Huurcontract
 • Samenwerkingsovereenkomsten zaakvoerders/bestuurders
 • Intern reglement zaakvoerders/bestuurders
 • Overdracht handelszaak
 • Aankoop/verkoop aandelen
 • Bepaling waarde vruchtgebruik

Opstellen van een business plan


Of u nu een startende onderneming bent of u heeft als ondernemer een bepaald project voor ogen: wij kunnen u steeds bijstaan bij het opstellen van uw businessplan. Daarin worden, samen met u, alle facetten bekeken: welke zijn de opportuniteiten, welke zijn de valkuilen, hoe is de concurrentie, in welke mate speelt dit voor uw plannen een rol, enz.

Dit alles wordt eveneens vertaald in het financieel plan of een haalbaarheidsstudie, wat een belangrijk onderdeel van het businessplan is.

Financiële audit


Persona Accountants kan eveneens ingeschakeld worden om een audit van uw onderneming te verrichten. Op die manier verkrijgt u een correct beeld van uw onderneming en de financiële situatie waarin ze zich bevindt. Een financiële audit wordt meestal verricht in het kader van een overname, stopzetting, samenwerking, enz.
Maar deze kan evengoed zeer leerrijk zijn als ondernemer om een beeld te krijgen van uw bestaande onderneming en om te weten welke de opportuniteiten/valkuilen zijn.

Doel is om hier, samen met de klant, een toekomstplan voorop te stellen, vertrekkende vanuit het verslag van de financiële audit.