Nieuwsbrief

Nuttige links


Dag van de ondernmer
OP 18 november 2016 is het dag van de ondernemer

Departement leefmilieu, natuur en energie
Website van het departement leefmilieu, Natuur en energie van de Vlaamse Overheid

Diplodatabank
Controleer hier of uw diploma toelaat een bepaalde activiteit uit te oefenen als zelfstandige

Federale overheidsdienst economie, K.M.O., middenstand en energie
Algemene economisch-juridische databank voor de KMO

iec-iab.be
Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten

Lijst van erkende ondernemingsloketten
Een overzicht van de erkende ondernemingsloketten, opgesteld door de FOD Economie, K.M.O., Middenstanden en Energie

Mesotten.be
Een overzicht van actuele fiscale en juridische info

Portaal van de overheidsdiensten
Diensten en informatie van de overheid

Vennootschapsvormkiezen.be
Kies de voor u meest geschikte vennootschapsvorm

Verbond van belgische ondernemingen
Interprofessionele werkgeversorganisatie

Wegwijzer doorheen de fiscale diensten
Een zoekrobot van de federale overheid met alle fiscale overheidsdiensten


Nuttige links Nuttige links Nuttige links
Nuttige links Nuttige links
Nuttige links Nuttige links Nuttige links