Nieuwsbrief

Nieuws


Week van de bedrijfsoverdracht

Ontbijtsessie

Tijdens de eerste ontbijtsessie zal Atrium de focus leggen op de juridische omkadering van een overname. Daarbij denken we aan de overlating binnen de familiale KMO (de verschillende wijzen waarop dit mogelijk is, het nut van een controlestructuur), het verschil tussen een asset deal en een share deal, de samenwerking met de overnemer...

Meer info


Uiterste indieningsdata aangiften voor de "forfaitaire belastingsplichtingen"

Meer info


BTW-tarief voor pro deo-diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders - uitstel

Meer info


Kantoor gesloten vanaf woensdag, 26 juli tot en met dinsdag, 8 augustus 2017 wegens groot verlof.

Gerelateerde afbeelding

Meer info


Groenere verkeersbelasting voor bestelwagens

Vanaf 1 juli wordt de verkeersbelasting voor bestelwagens groener. De maatregelen gaan in voor alle voertuigen die vanaf 1 juli worden ingeschreven. Elektrische en CNG-bestelwagens worden volledig vrijgesteld, en die maatregel geldt ook voor voertuigen die al zijn ingeschreven. Minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) en minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) willen bestuurders aanmoedigen om bij de aankoop van een nieuwe bestelwagen te kiezen voor een milieuvriendelijk model.

Meer info


Hinderpremie van 2000 Euro voor handelaars bij wegwerkzaamheden

Tegen 1 juli 2017 komt er in Vlaanderen een nieuw compensatiemechanisme voor zelfstandigen die hinder ondervinden van openbare werken. Handelaars zullen niet langer meer door de administratieve mallemolen moeten om een schadevergoeding te bekomen, en automatisch een vergoeding van 2.000 euro krijgen. Ze zullen ook niet langer verplicht zijn om te sluiten om op die vergoeding aanspraak te kunnen maken.

Meer info


Teamdag op donderdag, 22 juni 2017 !

Beste klant,

Met deze zuiderse temperaturen trekken wij er een dagje op uit met het team. 

Afbeeldingsresultaat voor teambuilding

Meer info


Wildgroei aan codes op de belastingaangifte

De aangifte in de personenbelasting is alweer een stuk complexer geworden. Vorig jaar waren er 38 nieuwe codes, dit jaar krijgt u 75 extra codes te verwerken. Intussen prijken 885 codes op de aangifte in de personenbelasting.

Meer info


Worden wij uw nieuwe uitdaging?

Wij denken graag op lange termijn. Dagdagelijks dragen we zorg voor de relatie met de klant maar minstens evenveel dragen we zorg voor de relatie met onze medewerkers. Want ook dat is een langetermijnvisie. Het woord klantenbeheerder is dan ook zorgvuldig gekozen. We beheren geen ‘dossiers’ maar werken dagdagelijks met mensen, klanten en collega’s. Wij zijn een jong en groeiend kantoor gevestigd te Roeselare. Onze klanten behoren tot de gezonde groeiende KMO’s. Momenteel zijn we op zoek naar een nieuwe klantenbeheerder om ons team van 18 mensen verder uit te breiden.

 

Klantenbeheerder ( M/V)

Ben je een A tot Z klantenbeheerder en op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Kan je goed omgaan met klanten of droom je ervan zelfstandig de jou toegewezen klanten te begeleiden in hun verhaal? Werk je graag in een open kantoor en met collega’s samen?

Dan zijn wij naar jou op zoek!

Meer info


BTW-tarief voor pro deo-diensten van advocaten en gerechtsdeurwaarders

Pro deo-diensten die advocaten verstrekken in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand,

evenals de pro deodiensten verricht door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand,

worden vanaf 1 april 2017 onderworpen aan het normaal btw-tarief van 21%.

Deze beslissing is ook van toepassing op advocaten-stagiairs en op kandidaat-gerechtsdeurwaarders.


 

Meer info


Vanaf Februari 2017 geen loon in cash meer in de horeca

Sinds 1 oktober 2016 mag er niet meer in cash betaald worden, maar enkel nog giraal of per bankcheque.

Situatie in PC 302

Voor occasionele werknemers (studenten, gelegenheidswerknemers en werknemers tewerkgesteld binnen het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst) in de horecasector is vanaf 2 februari 2017 het ook niet meer toegestaan om het loon van hand tot hand uit te betalen.

Vanaf die datum moeten alle werknemers in het PC nr. 302 ook hun loon via overschrijving ontvangen.

 

 

Meer info


EORI-nummer nodig bij import of export ?

Voor export naar landen buiten de Europese Unie beschikken sommige ondernemingen al over een
EORI-nummer.

Ook voor import van goederen in de Europese Unie wordt het EORI-nummer verplicht en dit vanaf 09/01/2017.

Meer info


Opening Biztax

maandag 6 juni 2016

U kunt vanaf nu via de toepassing Biztax de aangiften voor aanslagjaar 2016 indienen:
in de vennootschapsbelasting
in de belasting niet-inwoners vennootschappen
in de rechtspersonenbelasting

Lees meer


Uw buitenlandse inkomsten, onroerende goederen en rekeningen niet vergeten aan te geven in uw belastingaangifte

woensdag 1 juni 2016

De automatische uitwisseling van fiscale informatie tussen de Europese landen is van start gegaan. Dit wil zeggen dat de overheid meer en meer informatie ontvangt over buitenlandse beroepsinkomsten (lonen, pensioenen...), onroerende goederen in het buitenland (huis, appartement...) en levensverzekeringen in het buitenland.

Als u dergelijke inkomsten, goederen of rekeningen had in 2015, vergeet ze dan niet op te nemen in uw belastingaangifte van 2016.

Lees meer


Giften

dinsdag 24 mei 2016

Welke giften geven recht op een belastingvermindering? Ontdek het hier...

Lees meer


Kilometerheffing in België

maandag 9 mei 2016

Vanaf 1 april 2016 is in België de verplichte kilometerheffing van toepassing voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.

De BTW-behandeling is echter verschillend van gewest tot gewest. In Vlaanderen en Brussel is de kilometerheffing een belasting die niet onderworpen is aan BTW. Terwijl in Wallonië het een vergoeding is die onderworpen is aan BTW.

Opgelet bij de doorfacturatie van de kilometerheffing: indien deze kost wordt doorgerekend, dan volgt dit dezelfde BTW-behandeling van deze dienst, ongeacht of de kilometerheffing werd aanzien als een ‘vergoeding’ of een ‘belasting’.

Lees meer


De meest gemaakte fouten bij het invullen van de belastingaangifte

woensdag 27 april 2016

Uw aangifte in de personenbelasting foutloos zelf invullen? Het is perfect mogelijk! Let op voor de meest gemaakte fouten bij het invullen...

Lees meer


Dien vanaf nu uw belastingaangifte in via Tax-on-web!

woensdag 27 april 2016

Vanaf gisteren kunt u via Tax-on-web uw aangifte in de personenbelasting 2016 invullen en verzenden.

Dankzij de vooraf ingevulde gegevens en de online invulhulp gaat dat gemakkelijk en snel.

 

Kreeg u vorig jaar al een voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Dit jaar versturen we ze tussen 9 en 20 mei (als u nog steeds aan de voorwaarden voldoet om een voorstel van vereenvoudigde aangifte te ontvangen. Als dit niet het geval is, zal u een aangifte ontvangen).

 

Als de gegevens in uw voorstel van vereenvoudigde aangifte juist zijn, moet u niets meer doen. Als u echter vaststelt dat sommige gegevens fout of onvolledig zijn, dan kunt u die meteen verbeteren via Tax-on-web. Of u kunt het antwoordformulier dat u bij het voorstel van vereenvoudigde aangifte vindt terugsturen met de juiste gegevens.

 

Wanneer indienen?
Zorg ervoor dat uw papieren aangifte ten laatste op 30 juni 2016 bij ons toekomt. Als u Tax-on-web gebruikt, heeft u extra tijd tot 13 juli 2016.

 

(Bron: FOD Financiën)

Lees meer


Dien uw btw-klantenlisting in!

woensdag 13 april 2016

Het is mogelijk dat u van de BTW-administratie een brief kreeg met als titel "dien uw BTW-klantenlisting in". Dit is het gevolg van de Tax-cificatie.

Op vraag van het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) is de administratie ingegaan om bij het niet-tijdig indienen van de BTW-aangiften en/of BTW-klantenlistings eerst een herinnering te sturen naar de BTW-belastingplichtigen om alsnog de ontbrekende documenten in orde te brengen.

Lees meer


Nieuwe wetgeving aanvullend pensioen

woensdag 23 maart 2016

Hierbij willen wij u informeren betreffende de nieuwe wetgeving over aanvullend pensioen.

 

De nieuwe wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullend karakter ten opzichte van de rustpensioenen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Wij maken gebruik van deze publicatie om de genomen wijzigingen samen te vatten.

 

De bepalingen van de wet zijn van toepassing op het VAPZ, het Sociaal VAPZ, het VAPZ-RIZIV, en de interne pensioenvoorzieningen.  En dat zowel voor nieuwe als voor lopende contracten.  De wet geldt niet voor contracten met een loutere overlijdensdekking.

 

Bestaande bedrijfsleidersverzekeringen met onderhandse pensioentoezegging en interne pensioenbeloftes vallen ook onder de wet.

Voor nieuwe contracten afgesloten na 01/01/2016 mag de pensioenleeftijd (= de eindleeftijd) niet lager zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd.  Momenteel is die 65 jaar, vanaf 2025 wordt deze opgetrokken tot 66 jaar, vanaf 2030 tot 67 jaar.

 

Voor bestaande contracten afgesloten vóór 01/01/2016 gelden dezelfde regels.  Dit houdt in dat bestaande contracten niet meer vóór de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar kunnen uitgekeerd worden.  De wet voorziet wel in een aantal overgangsbepalingen voor aangeslotenen geboren in 1961 of vroeger.

Bestaande contracten moeten aangepast worden aan de nieuwe bepalingen.  Alle contracten met een pensioenleeftijd van minder dan 65 jaar zullen dus verlengd moeten worden naar 65 jaar.  Deze aanpassingen moeten ten laatste gebeurd zijn op 31/12/2018

Lees meer


Jaarlijkse taks op vzw's

maandag 22 februari 2016

Jaarlijkse taks op vzw’s

 

Tegen 31 maart moet een aangifte ingediend worden door de vzw’s van de jaarlijkse taks op hun vermogen wat ook wel de patrimoniumtaks genoemd wordt.

 

De taks bedraagt 0,17 % die berekend wordt op het geheel van de bezittingen van de vzw. Niet iedere vzw is verplicht deze taks te betalen. Vzw’s die een kleiner vermogen hebben dan 25.000 EUR zijn vrijgesteld van deze taks.

Vzw’s die een vermogen hebben van meer dan 25.000 maar waarvan de taks lager is dan 125 EUR kunnen een aangifte indienen voor de komende 3 jaar. Indien het vermogen zo wijzigt dat het de taks met minstens 25 EUR zou verhogen dat moet de vzw de administratie hiervan op de hoogte brengen. De aangifteplichtige die een vermogen hebben van meer dan 25.000 EUR en waarvan de taks meer dan 125 EUR bedraagt, moeten ieder jaar een aangifte indienen.

 

Iedere vzw zou in principe een brief in februari moeten ontvangen i.v.m. de taks. Indien deze brief niet ontvangen werd, wordt er best zelf een brief opgesteld gericht aan de administratie.

 

Voor meer informatie kan u zich wenden tot ons kantoor.

Lees meer


Kilometerheffing vrachtwagens vanaf 1 april 2016

woensdag 17 februari 2016

Vanaf 1 april 2016 zijn alle eigenaars van vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton verplicht een kilometerheffing te betalen.  Deze regeling zal het bestaande eurovignet vervangen.

 

Alle vrachtwagens moeten uitgerust zijn met een OBU om de kilometerheffing te kunnen bepalen.

 

De procedure  kan je terugvinden door op onderstaand de link te klikken.

Lees meer


OPGELET met misleidende brief

vrijdag 12 februari 2016

Er is terug een brief aan het circulieren waarbij oplichters vragen uw bedrijfsgegevens te controleren en de brief ondertekend terug te sturen.

 

Deze brief zou ervoor zorgen dat u een contract afsluit waarbij u jaarlijks 977 EUR dient te betalen aan een Duitse firma. Gelieve hier zeker niet op te reageren.

 

Indien u zou twijfelen over de echtheid van het document kan u altijd met ons kantoor contact opnemen.

Lees meer


Nieuwe regels i.v.m. opeisbaarheid van de BTW

vrijdag 12 februari 2016

Vanaf 1 januari 2016 gelden er in ons land nieuwe regels inzake de opeisbaarheid van de BTW.

 

Verkoop aan zelfstandige (B2B) particulier (verplichte factuur)

 

De btw wordt opeisbaar de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin het belastbaar feit heeft plaatsgevonden, zelfs wanneer er nog geen factuur werd uitgereikt voor deze datum.
 

Wij illustreren dit met een aantal voorbeelden:

 

Voorbeeld:

Een kwartaalaangever doet een levering op 15/02/2016 en de factuur wordt uitgereikt op 20/02/2016. De datum van opeisbaarheid is hier de datum van de factuur en de BTW zal dus moeten worden doorgestort in de BTW-aangifte van het 1ste kwartaal van 2016.

 

Voorbeeld:

Een kwartaalaangever doet een levering op 15/02/2016 en de factuur wordt uitgereikt op 15/04/2016. De datum van opeisbaarheid is hier niet de datum van de factuur want de BTW wordt ten laatste opeisbaar de 15de volgende op de maand van de levering. De datum van opeisbaarheid is dus hier 15/03/2016.
De BTW zal dus opgenomen moeten worden in de BTW-aangifte van het 1ste kwartaal van 2016 en moeten doorgestort worden tegen 20 april 2016.

 

Stel nu dat de factuur pas werd uitgereikt 1/08/2016. De datum van opeisbaarheid is niet de datum van de factuur want de BTW wordt ten laatste opeisbaar op de 15de volgende op de maand van de levering. De datum van opeisbaarheid is hier dus 15/03/2016.

 

Voorbeeld:

Een kwartaalaangever maakt een factuur op 15/03/2016 (=voorschotfactuur) en de levering gebeurt pas op 15/04/2016. De hoofdoorzaak van de opeisbaarheid is de uitreiking van een factuur/voorschotfactuur(tenzij er geen factuur werd opgemaakt de 15de van de maand volgend op de levering  ).
De BTW zal dus opgenomen worden in de BTW-aangifte van het 1ste kwartaal van 2016.

 

Tijdig factureren is dus de boodschap!

 

Verkoop aan een particulier zonder verplichte factuur (B2C)

Wat betreft de verkoop aan particulieren waar het niet verplicht is om een factuur uit te reiken is er niets veranderd en wordt de BTW opeisbaar bij ontvangst van de betaling.

 

 

Verkoop aan overheidsinstellingen (B2G)

Voor de verkoop aan overheidsinstellingen is er een aparte regeling voorzien. De BTW is slechts verschuldigd bij ontvangst van de betaling om te vermijden dat je de BTW dient voor te financieren.

 

Verplichte vermelding op de factuur

 

De factuur zal bepalend zijn voor het tijdig aangeven van een handeling in de btw aangifte.

 

De factuur moet vanaf heden niet alleen de datum vermelden waarop ze werd uitgereikt (factuurdatum), maar tevens ook de datum waarop het belastbaar feit heeft plaatsgevonden (de levering van het goed of dienst) voor zover die datum verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur.

Lees meer


Werken aan 6 % BTW in de bouw

donderdag 11 februari 2016

Vanaf 1 januari 2016 wijzigt de periode van 5 jaar ingebruikname van een private woning naar 10 jaar om verbouwings / veranderingswerken uit te voeren aan 6 % BTW.

Er is echter een overgangsmaatregel, voor contracten die reeds afgesloten zijn in 2015, maar nog niet uitgevoerd.

M.a.w. voor werken waarvoor geen bouwvergunning is, dient het contract een vaste datum te krijgen. Hiervoor kunnen de contracten voorgelegd worden op UW btw-kantoor voor het einde van het jaar. Zij maken dan een ontvangstbevestiging op waardoor de werken kunnen uitgevoerd onder de voorwaarden van 2015. In bijlage vindt u de publicatie m.b.t. de overgangsmaatregel.

 

PDF

Lees meer


Opheffing van het keuzestelsel voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen uitgesteld tot 1 april 2016

dinsdag 24 november 2015

In de btw-beslissing nr. E.T. 125.180 van 20 november 2014 heeft de FOD Financiën het keuzestelsel voor de btw voor rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar opgeheven en heeft zij beslist om in de toekomst de gewone btw-regels toe te passen. Die regeling moest in werking treden vanaf 1 januari 2015.

Rekening houdend met de talrijke vragen en om de betrokkenen voldoende tijd te gunnen om de beoogde wijzigingen correct toe te passen, heeft de FOD Financiën beslist om de invoering van deze regeling uit te stellen tot 1 april 2016.

Lees meer


Bijzondere liquidatiereserve: uiterste aangifte- én betaaltermijn

dinsdag 24 november 2015

Er wordt een administratieve tolerantie toegestaan wat betreft de wettelijke vervaldag van 30/11/2015 voor de heffing van 10% op de bijzondere liquidatiereserve.

Uiterlijk op dinsdag 15/12/2015 moeten alle betalingen en aangiften toekomen op het inningscentrum om tijdig te zijn.

Lees meer


Expositie Nick Ervinck

vrijdag 23 oktober 2015

Nick Ervinck (°81, Roeselare) is een aanstormend internationaal kunsttalent. Hij maakt digitale prints, video's, tekeningen en vooral sculpturen en stelde eerder al tentoon in New York, Los Angeles, Berlijn, Parijs, Milaan en Moskou.

 

Zaterdag 14 nov: Start expositie Nick Ervinck

(dagelijks van 10u tot 17u, gratis en vrije toegang)

 

Donderdag 19 november: Unieke rondleiding onder begeleiding van Nick Ervinck (19u)

Toegang: € 10, incl. hapje & drankje. (inschrijven via info@persona-accountants.be)

 

Donderdag 26 november: Infoavond 'kunst & beleggen' (19u30)

(inschrijven via info@persona-accountants.be)

 

Maandag 30 november: Laatste dag expositie Nick Ervinck

 

Expositie @ Persona Accountants

Wijnendalestraat 177

8800 Roeselare

www.persona-accountants.be

 

Lees meer


Verlenging van indiening Biztax

donderdag 1 oktober 2015

Deadline aangiften via Biztax wordt verlengd tot en met woensdag 7 oktober 2015.

Lees meer


BTW op voorschotfacturen

vrijdag 25 september 2015

Onder Europese druk besliste de vorige regering dat vanaf 1 januari 2013 de btw niet langer invorderbaar was voor voorschotfacturen die waren uitgegeven voor de ontvangst van de betaling of voor het belastbare feit. Daardoor werd het traditionele verband tussen factuur en btw verbroken.

De fiscale wanorde die dat veroorzaakte, bracht de belastingadministratie ertoe een "tolerantieperiode" tot 31 december 2014 te aanvaarden. Op die datum werd de regel definitief.

Aangezien er echter weinig veranderd is, heeft men besloten het vroegere systeem weer in te voeren. Vanaf 1 januari 2016 wordt de belasting opnieuw invorderbaar op het ogenblik waarop de factuur wordt uitgegeven en wel voor het factuurbedrag.

Of die factuur voor of na de levering wordt uitgereikt, is niet meer van belang.

Bron: Trendstop Knack

Lees meer


Aangifte in de rechtspersonenbelasting (VZW)

dinsdag 22 september 2015

Bent u een VZW? Vergeet dan niet uw aangifte in de rechtspersonenbelasting tijdig in te dienen via Biztax.

De deadline voor het indienen van de aangifte in de rechtspersonenbelasting voor aanslagjaar 2015 is 30 september 2015.

Uw aangifte moet u vanaf dit jaar verplicht elektronisch indienen via Biztax.

Lees meer


Opgelet voor frauduleuze e-mails

vrijdag 18 september 2015

Er circuleren momenteel frauduleuze e-mails. In deze e-mails wordt u gevraagd om een bijlage te openen om een zogenaamde fout in uw belastingaangifte na te kijken. In werkelijkheid is het een poging tot phishing of besmetting van uw computer met een virus.
  
Als u zeker wilt zijn dat een e-mail werkelijk van de FOD Financiën komt, controleer dan systematisch het e-mailadres van de verzender. Hun e-mailadressen eindigen altijd met @minfin.fed.be. Deze golf frauduleuze e-mails gebruikt de extensie @minfin.fgov.be, wat er heel hard op lijkt, maar niet wordt gebruikt door hun diensten.
  
Als u zo'n e-mail ontvangt, open dan in geen geval de bijlage en klik niet op de aanwezige links. 

Lees meer


Internetfraude

donderdag 20 augustus 2015

Wij brengen jullie op de hoogte van een internet-oplichtingszaak waarvan reeds meerdere bedrijven melding hebben van gemaakt.

Een van onze klanten werd recent gecontacteerd door de firma 'BE Domein Host' met de vraag om hun domeinnaam te betalen.

Gelieve dit niet te doen, want het is pure oplichterij.

Lees meer


Jaarlijks verlof!

vrijdag 24 juli 2015

Het kantoor is gesloten vanaf maandag 27 juli tot en met maandag 10 augustus 2015.

We staan terug paraat vanaf maandag 10 augustus 2015.

We wensen iedereen een prettig verlof toe!

Lees meer


Wees op uw hoede voor deze brief

donderdag 16 juli 2015

De betreffende brief gaat uit van de zogenaamde 'Federale Ondernemingsdienst Consumentenzaken'. Ze tracht recent opgerichte ondernemingen aan te schrijven en te overtuigen om naar de website www.fodconsumentenzaken.be te surfen.

Gelieve geenszins op dit schrijven in te gaan. Dit is geen officiële site van de overheid.

Lees meer


Verlofregeling 2015

woensdag 1 juli 2015

Nu iedereen zich stilaan in vakantiestemming begeeft, wordt het voor ons ook tijd om eventjes stil te staan bij de komende verlofperiode.

 

De praktische verlofregeling van ons kantoor ziet er als volgt uit:

 

Tot en met vrijdag 17 juli is het kantoor open volges de normale kantooruren.

Maandag 20 juli: open van 8u00 tot 16u00

Dinsdag 21 juli: gesloten

Woensdag 22 tot en met vrijdag 24 juli: open van 8u00 tot 16u00

Maandag 27 juli tot en met vrijdag 7 augustus is het kantoor gesloten.

Maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus: open van 8u00 tot 16u00

Vanaf 17 augustus is het kantoor opnieuw open volgens de gewone kantooruren (van 8u00 tot 17u30 en op vrijdag tot 17u00).

 

We wensen iedereen een prettig verlof toe!

Lees meer


Kantoor gesloten op donderdag 2 juli 2015

vrijdag 26 juni 2015

Op donderdag 2 juli 2015 is ons kantoor gesloten wegens onze jaarlijkse teambuildingsdag. We zijn terug op kantoor vanaf vrijdag 3 juli 2015.

Lees meer


Het BTW-percentage in een frituur

maandag 15 juni 2015

Is een frituur gelijkgesteld met een restaurant? Moet er 12% BTW worden aangerekend? Een pakje friet: onderworpen aan 6 of 12% BTW?

De toepassing van 6% BTW mag onder strenge voorwaarden worden toegepast...

Lees meer


Uitnodiging info-sessie 'fiscale vernieuwingen van de overheden'

vrijdag 3 april 2015

Beste klant,

Een beetje zuiderse warmte in onze omgeving brengen; het zou wonderen kunnen doen.

Met dat idee nodigen wij u graag uit. Voor toelichting bij de fiscale vernieuwingen en aanpassingen die de overheden op ons hebben los gelaten de voorbije tijd. Er is weer heel wat over te vertellen.

Wij willen dat graag met onze gasten delen maar niet zonder een knipoog naar de komende zomer: een mooi aanbod aan Italiaanse delicatesse zal onze geesten wellicht aanscherpen…

GRAPPOLO neemt u mee op een tocht door het Italiaanse wijnlandschap. Bij aanvang van de presentatie kunt u reeds genieten van een lekker glaasje Prosecco. Nadien biedt zij u een degustatie aan waarbij we van zuid naar noord door Italië reizen en wijnen laten proeven uit Puglia, Abruzzo, Campania en de topregio’s Toscane en Piemonte.

Van frisse, fruitige witte wijnen tot volle rode wijnen. Een mooi selectie uit ons gamma zal op de degustatietafel staan in het teken van de lente.

Wij hebben u er graag bij. Komt u? Schrijf u dan in via 051/57 56 00 of info@persona-accountants.be.

Wees snel, de plaatsen zijn beperkt!

Wij zien ernaar uit.

Lees meer


Opgelet voor misleidende factuur! (TVV Verlag GmbH)

vrijdag 6 maart 2015

Wij ontvingen deze week een brief van TVV Verlag GmbH met als onderwerp ‘bijwerking van uw bedrijfsgegevens’. In deze brief wordt er gevraagd om uw bedrijfsgegevens te controleren voor de publicatie in het ‘Ondernemings-Portaal België’.

Wanneer u deze brief terugstuurt of faxt gaat u akkoord om uw gegevens te laten verschijnen in 'Ondernemings-Portaal België' en zal u, gedurende minstens 3 jaar, jaarlijks een factuur ontvangen van 987 EUR.

Wij willen er u, via deze weg, attent op maken hier NIET op in te gaan en niets terug te sturen.

Lees meer


De termijn om zich te registreren voor het geregistreerd kassasysteem is verlengd tot en met 30 april 2015

dinsdag 3 maart 2015

Lees meer


Uitnodiging info-sessie 'tips en tricks i.v.m. de blackbox'

vrijdag 13 februari 2015

Wij nodigen u graag uit op onze info-sessie over het geregistreerde kassasysteem in de horeca.

Lees meer


Mailing klanten ivm AgFa BVBA

dinsdag 27 januari 2015

Wij ontvingen deze week een e-mail van AgFa BVBA met als onderwerp

"Eenmalige – Verlengings overeenkomst, publiciteit – placemats & menuboeken, 24 maanden geldig". 

In deze mail staat dat u € 356,34 zo snel mogelijk dient over te schrijven voor  publiciteit op placemats en of menuboeken.

Opgelet, dit is geen echte maar een misleidende factuur. U merkt op dat het taalgebruik op deze factuur niet altijd correct Nederlands is. Wij willen er u dan ook attent op maken hier niet op in te gaan en het bedrag dus niet over te schrijven op hun rekeningnummer anders gaat u automatisch akkoord met hun aanbod. De bedragen in de factuur variëren van € 280 tot € 320. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen maakte hiervan al een melding op hun site. 

Lees meer


Tarieven uitkering van een dividend:

dinsdag 27 januari 2015

Tarieven uitkering van een dividend:

De hoogte van de bijkomende heffing hangt af van het moment van de uitkering van de reserves onder een andere vorm dan als liquidatiebonus:

 • als er minder dan vijf jaar is verstreken tussen aanleg en uitkering: een heffing van 15 %;
 • als er meer dan vijf jaar is verstreken:  een heffing van 5 %.

Een uitkering tijdens de eerste vijf jaar na aanleg: 10 % bij aanleg 15 % bijkomende heffing geeft als resultaat een heffing van 25 %, gelijk aan het gewone tarief voor uitgekeerde dividenden.

De uitkeringen gebeuren volgens het FIFO-systeem (first in, first out). Dat is in het voordeel van de belastingplichtige. Bij uitkering worden de oudste aangelegde liquidatiereserves geacht eerst te worden uitgekeerd. 

Als u bereid bent die kost van 5 % te betalen en geduld (minstens vijf jaar) uit te oefenen, kan u met uw kmo dus nog wel dividenden uitkeren aan 15 % (i.p.v. standaardtarief van 25 %). Dat kan trouwens ook nog steeds voor kapitaalverhogingen doorgevoerd na 1 juli 2013 (ook deze dividenden blijven gunstig belast).

Lees meer


Bijkomende info omtrent verdeling bevoegdheden van

dinsdag 27 januari 2015

De zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming heeft ervoor gezorgd dat er fiscaal grondig wat zal wijzigen. Naast de federale overheid zullen nu ook de drie gewesten gedeeltelijk bevoegd worden voor de personenbelasting. Zij zijn voortaan exclusief bevoegd voor de belastingverminderingen met betrekking tot de volgende zeven categorieën van uitgaven:

 1. Uitgaven voor de prestaties in het kader van PWA- en dienstencheques
 2. Uitgaven voor de beveiliging van woningen tegen inbraak of brand
 3. Energiebesparende uitgaven in een woning
 4. Uitgaven voor het verwerven/behouden van de eigen woning
 5. Uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen
 6. Uitgaven voor de vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid
 7. Uitgaven voor de vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen

De overige belastingverminderingen blijven federaal:

 1. Belastingvermindering voor giften
 2. Belastingvermindering voor kinderopvang
 3. Belastingvermindering voor pensioensparen
 4. Belastingvermindering voor overwerk
 5. Belastingvermindering voor elektrisch voertuigen
 6. Belastingvermindering voor bezoldigingen van een huisbediende
 7. Belastingvermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds
 8. Belastingvermindering voor intresten van groene leningen
 9. Belastingvermindering voor lage energiewoningen/passiefwoningen/nul energiewoningen
 10. Overgedragen belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven
 11. Leningsuitgaven voor de niet-eigen woning

Het wordt dus belangrijk te weten welk gewest bevoegd is. De werkelijke verblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor het hele belastbare tijdperk. Daarnaast bestaat het weerlegbaar vermoeden dat de woonplaats daar is waar de belastingplichtige gedomicilieerd is. In geval van betwisting is het de federale administratie die beslist.

Lees meer


6 WEETJES OVER HET NIEUW KASSASYSTEEM IN DE HORECA

dinsdag 23 december 2014

 • Moet een horecazaak een Black Box bezitten vanaf 1 januari 2015? Nee, dat hoeft in elk geval niet.
 • De uitbater van een horecazaak moet zich registreren op de site van de FOD Financiën tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015. Dit dient u te doen wanneer maaltijden meer dan 10% van de omzet bedragen. Daarvoor heb je de identiteitskaart van de zaakvoerder en een kaartlezer nodig.

 • Van zodra de registratie is gebeurd, krijgt u een uiterste datum om het kassasysteem in uw zaak te installeren (De mogelijkheden zijn: 30 juni, 30 september of 31 december 2015).

 • Hulp nodig? Verkopers van een kassasysteem doen deze registratie vaak in uw plaats. U kan contact opnemen met een firma van een kassasysteem om ondersteund te worden.

 • Tot de overheid het kassasysteem heeft goedgekeurd mag de horeca-uitbater via een verantwoordingsstuk de inkomsten bewijzen,  vb. btw-bonnetje (leeuwtje), kassaticket…

 • Indien de kassa defect is, mogen de inkomsten eveneens via een btw-bonnetje aangetoond worden. Het is dus niet de bedoeling dat de overgebleven bonnetjes worden vernietigd.

Lees meer


Opgelet voor misleidende factuur!

woensdag 26 november 2014

Wij ontvingen deze week een e-mail van .BE Domein Host met als onderwerp domeinregistratie.
In deze mail staat dat een domeinregistratie werd aangegaan voor het jaar 2014/2015 met in bijlage een factuur van € 98,80.

Indien u eveneens dergelijke e-mail ontvangen heeft:
Opgelet hiermee, dit is immers geen echte maar een misleidende factuur.

Wees dus op uw hoede voor “facturen” van .BE DOMEIN HOST!

Wanneer u de kleine letters onderaan de factuur leest, merkt u op dat men volgende opmerking schrijft: “Let op. Dit is een aanbieding en geen factuur, betaling van deze aanbieding wordt beschouwd als opdrachtbevestiging.”

Wij willen er u, via deze weg, attent op maken hier NIET op in te gaan en het bedrag dus niet over te schrijven op hun rekeningnummer, anders gaat u automatisch akkoord met hun aanbod.

De FOD Economie ontving recent al een aantal klachten over deze firma en ook in Nederland zijn zij gekend om dergelijke soorten misleidende e-mails.

Mocht u nog bijkomende vragen of inlichtingen wensen, dan mag u ons steeds contacteren.

Lees meer


Week van de bedrijfsoverdracht Gratis infopakket

Week van de bedrijfsoverdracht

Inschrijven kan tot 15 oktober e.k. via mail aan sofie@persona-accountants.be of telefonisch: 0479/51 78 80. Uw inschrijving wordt schriftelijk bevestigd.

Meer info

Persona Accountants verhuist naar Beveren

Persona Accountants verhuist naar Beveren

Vanaf 22 september heten we u van harte welkom in onze nieuwe kantoren te Roeselare!

U vindt ons vanaf dan op het volgende adres:
Wijnendalestraat 177
8800 Beveren-Roeselare

Wij zullen onze klanten eerstdaags schriftelijk op de hoogte brengen omtrent de praktische mededelingen betreffende de verhuis.

Het nieuwe kantoor bevindt zich dichtbij de autosnelweg E403 in de KMO-zone ter hoogte van de commerciële site ‘Mammoetcenter’. Voor de deur is voldoende parking.

Het ontwerp van de nieuwbouw ondersteunt de persoonlijke aanpak van Persona. In een aangenaam kader met warme kleuren en materialen zijn spreekruimtes van verschillende groottes voorzien waar de aandacht voor de klant centraal staat. Op de eerste verdieping bevindt zich de juridische entiteit en zijn er tot slot ook nog enkele vergaderruimtes voorzien. 


Aangepaste wetgeving rond sperperiode

De sperperiode begint vanaf dit jaar enkele dagen vroeger zodat ze samenvalt met de referentieperiode voor de solden. Deze verlenging werd vastgelegd in de nieuwe wet rond marktpraktijken en consumentenbescherming.

De zomersperperiode begint dit jaar dus op 1 juni in plaats van 6 juni en de wintersperperiode op 3 december in plaats van 6 december. Deze sperperiode is een verplichting voor de drie modesectoren: kleding, lederwaren en schoenen.

Meer info