Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

MAAK EEN AFSPRAAK

Erkend bemiddelaar

Een discussie met een leverancier, een juridische kwestie, personeelszaken … het spreekt voor zich dat u in conflictsituaties graag snel tot een oplossing wil komen. Alleen is dat jammer genoeg niet altijd mogelijk en is een tussenkomst door een derde nodig. PERSONA ACCOUNTANTS bemiddelt in burgerlijke- en handelszaken, met het oog op een snelle en doeltreffende oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Als bemiddelaar verzamelen we alle informatie op een gestructureerde en heldere manier, brengen we alle opmerkingen, vragen en verwachtingen in kaart, en toetsen we mogelijke oplossingen af bij beide partijen, rekening houdende met de haalbaarheid, wettelijke bepalingen, e.d.

Momenteel volgt Sofie Hoedt een opleiding tot erkend bemiddelaar, wat betekent dat akkoorden die met haar worden afgesloten vanaf komende zomer gerechtelijk gehomologeerd zijn.

Contacteer ons voor een aanpak op maat