Nieuws

/Nieuws

Uitstel van betaling werkgeversbijdragen tot 15 december 2020

Toen midden maart de regering de eerste coronamaatregelen nam, waren die vooral bedoeld om de liquiditeitspositie van particulieren en bedrijven te vrijwaren. Naarmate de tijd vorderde en de pandemie afzwakte werden enkele tussenkomsten gestopt of afgezwakt. Andere maatregelen moesten de ondernemingen helpen bij de relance. Het uitstel van betaling van RSZ-bijdragen is [...]

2020-07-02T12:00:28+00:00 2 juli 2020|

De aangiftetermijn voor vennootschappen

De aangifte vennootschapsbelasting moet dit jaar ten laatste ingediend worden op 24 september 2020. Deze simpele regel geldt enkel voor vennootschappen die hun boekjaar afsluiten van 31 december 2019 tot 31 januari 2020. Begin juni werd de berekeningswijze van de uiterste indieningsdatum extreem vereenvoudigd.

2020-07-02T12:00:28+00:00 2 juli 2020|

Steunmaatregelen Corona COVID-19

De regering kondigde op 17 maart extra maatregelen aan om de coronaverspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf 18 maart (12u) tot en met 5 april. In deze zeer moeilijke tijden proberen we jullie zo veel als mogelijk te informeren omtrent de maatregelen die er getroffen werden, welke impact [...]

2020-03-19T14:25:11+00:00 13 maart 2020|

Openingsuren voor onze kantoren

Ook bij Persona Accountants en D.M. Consult zijn wij bezorgd om de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten en relaties. Daarom hanteren ook wij een aantal maatregelen om de verspreiding van Corona COVID-19 te beperken. Werking: Vanaf heden werken we met gesloten deuren. Een groot aantal van onze collega’s werken nl. [...]

2020-03-18T19:58:48+00:00 13 maart 2020|

Het nieuwe WVV en btw

Recent publiceerde de belastingadministratie een circulaire die de impact uitlegt op het stuk van de btw van de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Het gaat meer in het bijzonder om de btw-gevolgen van de nieuwe invulling die het WVV geeft aan de maatschap en de feitelijke vereniging.

2020-03-02T18:06:09+00:00 2 maart 2020|

De CV voor een vrij beroep

Tot de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) was de coöperatieve vennootschap een handige vennootschapsvorm voor de uitoefening van een vrij beroep. Het nieuwe WVV biedt andere mogelijkheden. Sterker nog, het lijkt erop dat de CV zelfs niet meer mag voor een vrij beroep.

2020-03-02T18:06:09+00:00 2 maart 2020|

Dividenden: enkel als het kan

Eén van de belangrijke hervormingen uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is de zogenaamde dubbele uitkeringstest. BV’s en CV’s mogen enkel nog maar dividenden uitkeren als de netto-actieftest en de liquiditeitstest een positief resultaat geven. Voor NV’s geldt enkel de netto-actieftest.

2020-02-10T12:03:41+00:00 10 februari 2020|