Nieuws

/Nieuws

Steunmaatregelen Corona COVID-19

De regering kondigde op 17 maart extra maatregelen aan om de coronaverspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf 18 maart (12u) tot en met 5 april. In deze zeer moeilijke tijden proberen we jullie zo veel als mogelijk te informeren omtrent de maatregelen die er getroffen werden, welke impact [...]

2020-03-19T14:25:11+00:00 13 maart 2020|

Openingsuren voor onze kantoren

Ook bij Persona Accountants en D.M. Consult zijn wij bezorgd om de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten en relaties. Daarom hanteren ook wij een aantal maatregelen om de verspreiding van Corona COVID-19 te beperken. Werking: Vanaf heden werken we met gesloten deuren. Een groot aantal van onze collega’s werken nl. [...]

2020-03-18T19:58:48+00:00 13 maart 2020|

Het nieuwe WVV en btw

Recent publiceerde de belastingadministratie een circulaire die de impact uitlegt op het stuk van de btw van de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Het gaat meer in het bijzonder om de btw-gevolgen van de nieuwe invulling die het WVV geeft aan de maatschap en de feitelijke vereniging.

2020-03-02T18:06:09+00:00 2 maart 2020|

De CV voor een vrij beroep

Tot de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) was de coöperatieve vennootschap een handige vennootschapsvorm voor de uitoefening van een vrij beroep. Het nieuwe WVV biedt andere mogelijkheden. Sterker nog, het lijkt erop dat de CV zelfs niet meer mag voor een vrij beroep.

2020-03-02T18:06:09+00:00 2 maart 2020|

Dividenden: enkel als het kan

Eén van de belangrijke hervormingen uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is de zogenaamde dubbele uitkeringstest. BV’s en CV’s mogen enkel nog maar dividenden uitkeren als de netto-actieftest en de liquiditeitstest een positief resultaat geven. Voor NV’s geldt enkel de netto-actieftest.

2020-02-10T12:03:41+00:00 10 februari 2020|

Berekening voordeel alle aard voor bedrijfswagens in 2020

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2019 weer een [...]

2020-02-10T12:03:40+00:00 10 februari 2020|

Afschrijvingen na 1 januari 2020

Bij “Hervorming vennootschapsbelasting 2017” denkt u in eerste instantie aan het goede nieuws: de verlaging van het nominale tarief naar 25% (vanaf 2020). De hervorming bevatte echter ook een reeks compenserende maatregelen. De hervorming komt vanaf 2020 op kruissnelheid … de compenserende maatregelen dus ook.

2020-01-06T18:03:06+00:00 6 januari 2020|

De BV en de inkoop eigen aandelen

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen treedt in werking in 3 stappen. We hadden al 1 mei 2019: de grote kuis in de vennootschapsvormen. De derde stap, op 1 januari 2024, is de volledige toepassing van het nieuwe wetboek. En daartussen is er 1 januari 2020. Op die datum worden een [...]

2020-01-06T18:03:06+00:00 6 januari 2020|