Disclaimer simulaties

De berekeningstools zijn gebaseerd op de informatie die momenteel beschikbaar is. De volledigheid en accuraatheid van de gebruikte informatie kan evenwel niet worden gegarandeerd, niettegenstaande onze permanente zorg en aandacht bij het samenstellen van de berekeningstools. Persona Accountants, haar werknemers of belanghebbenden kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vergetelheden in de berekeningen, noch voor de resultaten of gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze informatie. Het gebruik van deze tools is op eigen verantwoordelijkheid en risico.