Nieuws

Contacteer ons

De grens oversteken met cash

28 oktober 2021|

In het kader van de bestrijding van witwas-activiteiten kent de EU al sinds 2014 regels die u verplichten aangifte te doen [...]

Uw verhuurder houdt niet van thuiswerk

28 oktober 2021|

Als een huurder het gehuurde gebouw voor beroepsdoeleinden gebruikt, dan is de verhuurder belastbaar op de huurinkomsten en niet op het [...]

Liquidatiereserve: wat is 5 jaar?

28 oktober 2021|

Als een vennootschap dividenden uitkeert, dan is daar 30% roerende voorheffing (RV) op verschuldigd. Kmo’s kunnen die voorheffing vermijden door de [...]

Belastingverminderingen: mogelijkheden genoeg

24 juni 2021|

De verschillende regeringen van het land bieden ons verschillende belastingverminderingen aan voor bepaalde uitgaven. Het lijstje is behoorlijk lang … en [...]

Alternatieven voor de kaasroute bij schenkingen

24 juni 2021|

Sinds 15 december 2020 moeten schenkingen die via een buitenlandse notaris verlopen, in België geregistreerd worden. Daardoor zijn in België schenkingsrechten [...]

Belangrijke BTW-coronamaatregelen

27 mei 2021|

Op 31 maart jl. verschenen er in het Belgisch Staatsblad drie belangrijke BTW-maatregelen die ondernemers enige financiële ademruimte kunnen geven. De [...]

Faillissement hervormd … voor een tijdje

27 april 2021|

Tot tweemaal toe besliste de regering om faillissementen te blokkeren via een zogenaamd moratorium. Schuldeisers konden hun vordering niet ten gelde [...]

Bijklussen in 2021

12 april 2021|

Wat blijft er nog over van het gratis blijklussen zoals we dat in 2018 kenden? Het Grondwettelijk Hof vernietigde die regeling [...]

Bedrijfswagens: voordeel van alle aard in 2021

28 januari 2021|

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. [...]

Indexering in fiscaliteit opgeschort

28 januari 2021|

De coronacrisis kost geld. Véél geld. En daarom gaat de regering op zoek naar meer inkomsten. Eén van de maatregelen die [...]

Nieuwe effectentaks boven het doopvont

5 januari 2021|

Op 4 november jl. verraste de regering vriend en vijand met een bericht in het Staatsblad. Dat bericht betrof de invoering [...]

De fiscus op bezoek als u niet thuis bent

30 november 2020|

De BBI heeft verregaande bevoegdheden om belastingplichtigen te controleren. De “visitatie” is er daar één van: onverwacht en ongevraagd aanbellen en [...]

Bijstand van een advocaat in fiscale zaken

30 november 2020|

Wie wordt aangehouden en voor de onderzoeksrechter moet verschijnen, heeft vanaf de eerste verschijning recht op een advocaat. Dat is een [...]

Nieuw maar tijdelijk: Corona Tax Shelter

27 augustus 2020|

In het verleden ondernam de wetgever al meerdere pogingen om via fiscale voordelen de Belgische spaarder te verleiden om te beleggen [...]

De jobstudent in coronatijden

10 augustus 2020|

Jobstudenten combineren hun studie met tewerkstelling. Binnen bepaalde grenzen kan dat tegen bijzondere voorwaarden, zowel op het vlak van de sociale [...]

De aangiftetermijn voor vennootschappen

2 juli 2020|

De aangifte vennootschapsbelasting moet dit jaar ten laatste ingediend worden op 24 september 2020. Deze simpele regel geldt enkel voor vennootschappen [...]

Steunmaatregelen Corona COVID-19

13 maart 2020|

De regering kondigde op 17 maart extra maatregelen aan om de coronaverspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf [...]

Openingsuren voor onze kantoren

13 maart 2020|

Ook bij Persona Accountants en D.M. Consult zijn wij bezorgd om de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten en relaties. [...]

De CV voor een vrij beroep

2 maart 2020|

Tot de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) was de coöperatieve vennootschap een handige vennootschapsvorm voor de [...]

Het nieuwe WVV en btw

2 maart 2020|

Recent publiceerde de belastingadministratie een circulaire die de impact uitlegt op het stuk van de btw van de invoering van het [...]

Dividenden: enkel als het kan

10 februari 2020|

Eén van de belangrijke hervormingen uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is de zogenaamde dubbele uitkeringstest. BV’s en [...]

Afschrijvingen na 1 januari 2020

6 januari 2020|

Bij “Hervorming vennootschapsbelasting 2017” denkt u in eerste instantie aan het goede nieuws: de verlaging van het nominale tarief naar 25% [...]

De BV en de inkoop eigen aandelen

6 januari 2020|

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen treedt in werking in 3 stappen. We hadden al 1 mei 2019: de grote [...]

De fiscus op bezoek

2 december 2019|

De fiscus (btw of inkomstenbelastingen) heeft toegang tot de lokalen die u voor uw beroep gebruikt. Zonder meer. Maar als zij [...]

Bedrijvencontactdagen

25 november 2019|

Wenst u zicht op uw cijfers en uw rendement? Heeft u nood aan fiscaal en juridisch advies? Kom naar de [...]

Btw-teruggave: versoepeling voor starters

28 oktober 2019|

Wie btw moet terugkrijgen van de fiscus moet wat geduld oefenen. Een btw-krediet wordt in principe slechts terugbetaald na 3 maanden. [...]

Een BV zonder maatschappelijk kapitaal

28 oktober 2019|

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019. Sindsdien kan u geen BVBA meer [...]

Valse hybrides: waarmee moet u vergelijken?

28 oktober 2019|

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting werd ook de fiscaliteit van de bedrijfswagen nog maar eens gewijzigd. Zogenaamde “valse hybrides” kunnen [...]

Infosessie digitalisering

30 september 2019|

We kijken terug op een geslaagde infosessie digitalisering in Roeselare en Lembeke. De digitale evolutie staat voor de [...]

11 trail

17 september 2019|

Als trotse sponsor van de 11trail Roeselare moedigen wij iedereen aan om mee te doen. Op zondag 20 oktober 2019 wandelen [...]

Relatiegeschenken

5 juli 2019|

Er zijn vaak enkele onduidelijkheden over het aankopen van relatiegeschenken. Wij hebben voor jullie een beknopt overzicht opgesteld met de [...]

Aangiftetermijnen in PB en VenB

19 juni 2019|

Begin mei werd Tax On Web 2019 geopend. En meteen werden ook de termijnen voor het indienen van de aangiften bekendgemaakt. [...]

Welkom op onze nieuwe website

30 mei 2018|

Heldere info, op elk moment bereikbaar, vlot toegankelijk ... het zijn woorden die niet enkel van toepassing zijn op ons kantoor [...]