Nieuws

/Nieuws/

Steunmaatregelen Corona COVID-19

2020-03-19T14:25:11+00:00 13 maart 2020|

De regering kondigde op 17 maart extra maatregelen aan om de coronaverspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf 18 maart (12u) tot en met 5 april. In deze zeer moeilijke tijden proberen we jullie zo veel als mogelijk te informeren omtrent de maatregelen die er getroffen werden, welke impact [...]

Openingsuren voor onze kantoren

2020-03-18T19:58:48+00:00 13 maart 2020|

Ook bij Persona Accountants en D.M. Consult zijn wij bezorgd om de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten en relaties. Daarom hanteren ook wij een aantal maatregelen om de verspreiding van Corona COVID-19 te beperken. Werking: Vanaf heden werken we met gesloten deuren. Een groot aantal van onze collega’s werken nl. [...]

Het nieuwe WVV en btw

2020-03-02T18:06:09+00:00 2 maart 2020|

Recent publiceerde de belastingadministratie een circulaire die de impact uitlegt op het stuk van de btw van de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Het gaat meer in het bijzonder om de btw-gevolgen van de nieuwe invulling die het WVV geeft aan de maatschap en de feitelijke vereniging.

De CV voor een vrij beroep

2020-03-02T18:06:09+00:00 2 maart 2020|

Tot de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) was de coöperatieve vennootschap een handige vennootschapsvorm voor de uitoefening van een vrij beroep. Het nieuwe WVV biedt andere mogelijkheden. Sterker nog, het lijkt erop dat de CV zelfs niet meer mag voor een vrij beroep.

Dividenden: enkel als het kan

2020-02-10T12:03:41+00:00 10 februari 2020|

Eén van de belangrijke hervormingen uit het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is de zogenaamde dubbele uitkeringstest. BV’s en CV’s mogen enkel nog maar dividenden uitkeren als de netto-actieftest en de liquiditeitstest een positief resultaat geven. Voor NV’s geldt enkel de netto-actieftest.

Berekening voordeel alle aard voor bedrijfswagens in 2020

2020-02-10T12:03:40+00:00 10 februari 2020|

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2019 weer een [...]

Mag de fiscus de harde schrijf van uw PC kopiëren?

2020-01-06T18:03:06+00:00 6 januari 2020|

Mag de fiscus de harde schrijf van uw PC kopiëren om diepgaand onderzoek te doen naar uw fiscale toestand of die van derden? Het overkwam een Belgische vennootschap met een Luxemburgse zustervennootschap. De fiscus kopieerde de volledige harde schijf zonder uitdrukkelijke toestemming van de belastingplichtige. De rechtbank vond dat de fiscus te [...]

De BV en de inkoop eigen aandelen

2020-01-06T18:03:06+00:00 6 januari 2020|

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen treedt in werking in 3 stappen. We hadden al 1 mei 2019: de grote kuis in de vennootschapsvormen. De derde stap, op 1 januari 2024, is de volledige toepassing van het nieuwe wetboek. En daartussen is er 1 januari 2020. Op die datum worden een [...]