Steunmaatregelen Corona COVID-19

//Steunmaatregelen Corona COVID-19

Steunmaatregelen Corona COVID-19

De regering kondigde op 17 maart extra maatregelen aan om de coronaverspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf 18 maart (12u) tot en met 5 april.

In deze zeer moeilijke tijden proberen we jullie zo veel als mogelijk te informeren omtrent de maatregelen die er getroffen werden, welke impact zij voor u hebben alsook welke steunmaatregelen er getroffen zijn en wat u hiervoor dient te doen.

We blijven alles verder op de voet volgen zodat we op dat vlak ons steentje bij kunnen dragen.

Wij hebben 2 overzichten opgesteld:

 1. Een overzicht van de maatregelen die van kracht zijn (wie moet sluiten, wie mag verder werken,…)
 2. Op welke steunmaatregelen kunnen jullie reeds beroep doen?

Neem zeker eens de tijd om deze te overlopen en bij verdere vragen aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Nieuwe maatregelen van kracht!

Er bestaat nog veel onduidelijkheid. Van zodra we hierover uitsluitsel hebben, brengen we je op de hoogte en passen we deze pagina aan. Dit weten we alvast zeker.

Horeca 

 • Cafés moeten gesloten blijven. Bovendien zijn ze verplicht hun buitenmeubilair binnen te halen.
 • Restaurants mogen open blijven om maaltijden te laten afhalen of te bezorgen. Er mogen in geen geval mensen ter plaatse eten. Dit betekent dat frituren, afhaalchinezen, broodjeszaken, snackbars, … verder kunnen werken, voor zover niemand ter plaatse eet en rekening gehouden wordt met de nodige social distancing (min. 1,5m afstand) en hygiënemaatregelen (desgevallend worden wachtrijen buiten georganiseerd).
 • Voor Hotels, B&B’s en campings blijft de regeling zoals ze was: zij blijven open, enkel en alleen voor de overnachting. Ontbijten in publieke ruimte kan niet, op de kamer kan wel.

Winkels/Handelszaken 

 • Supermarktenblijven open, maar mogen maximaal 1 klant toelaten per 10 m², en klanten mogen maximaal 30 minuten winkelen.
 • Apothekersblijven open.
 • Winkels voor voeding en dierenvoeding mogen ook in het weekend open blijven, van 7.00u tot 22.00u. Vermijd toevloed van mensen en garandeer voldoende afstand tussen de mensen (beperk eventueel het aantal mensen dat tegelijk in de winkel is, zoals bij supermarkten).
 • Shoppingcentra Enkel voedingswinkels en andere essentiële winkels (zoals apotheken, winkels voor dierenvoeding, krantenwinkels en supermarkten) mogen openen.
 • Nachtwinkels mogen open blijven tot 22u, zolang er geen consumptie ter plaatse is
 • Krantenwinkels mogen openblijven.
 • Tankstationsblijven open. De regels voor de winkels aan tankstations zijn voorlopig onduidelijk.
 • Optiekers: moeten dicht. Enkel heel dringende herstellingen (bv. voor een dokter die zijn bril nodig heeft) mogen wel
 • Leveringen van niet -essentiële producten (planten, fietsen, kledij, meubels, …) mogen doorgaan, maar ALLEEN als gegarandeerd kan worden dat hyiëne maatregelen en social distancing kan worden behouden.
 • Pakjes via koerierdienst laten leveren bij klanten blijft wel mogelijk.

In alle winkels die open blijven, moet social distancing (minimaal 1,5 meter tussen personen) gegarandeerd worden. Vermijd ook een toevloed aan mensen.

Solden of kortingen zijn NIET toegelaten!

Diensten

 • Kappers mogen open blijven, maar mogen maximaal 1 klant per keer toelaten (ongeacht het aantal medewerkers in de zaak), en enkel op afspraak.
 • Schoonheidsspecialisten, pedicure, wellness, sauna moeten dicht. Medische pedicure mag normaal gezien doorgaan (essentiële dienst vooral voor oudere mensen, maar we wachten nog op bevestiging)
 • Vastgoedmakelaarsmoeten sluiten.
 • Adocaten en notarissenmogen open blijven, maar moeten maatregelen nemen (zoveel mogelijk op afstand overleggen met cliënteel, voldoende afstand tussen cliënten die op afspraak komen)
 • Diensten van medische verzorgingen dringende medische interventies blijven uiteraard gewoon doorlopen.
 • Fotografenmoeten sluiten.
 • Verhuisdienstenblijven mogelijk, op voorwaarde dat ze de volledige dienst voor hun rekening nemen, en dus geen hulp krijgen van buitenaf.
 • Crèches en onthaalmoeders blijven open.
 • Taxibedrijven en alternatieve taxidienstenblijven actief maar er wordt aangeraden het aantal passagiers te beperken.
 • Rijlessenworden geschorst.
 • Bouwwervenkunnen doorgaan, mits bijkomende maatregelen (social distancing ten allen tijde garanderen!)
 • Dierenasielenmogen dieren verzorgen, maar geen bezoekers, klanten toelaten.
 • Verhuur van gocarts, fietsen, vespa’s, … is verboden.
 • De activiteiten van autokeuringscentraworden opgeschort door GOCA, de federatie van autokeuringen, vanaf woensdag 18 maart tot nader bepaald. De federatie maakte de concrete overgangsmaatregelen later bekend. Vervalt je keuringsbewijs de komende weken (en had je normaal een afspraak bij de keuring), dan is er geen probleem. Er volgen geen sancties/controles. Er komt een verlenging van de vervaldata van de technische keuring en ADR-keuring. We verwachten hierover een besluit van de Vlaamse regering. Voor de Brusselse autokeuringscentra zouden dezelfde regels gelden.
 • Erediensten en feestelijke activiteitenworden opgeschort, met uitzonderling van diensten in intieme of familiale kring (zoals begrafenissen)
 • De levering van brandstoffenblijft plaatsvinden
 • Niet-essentiële diensten aan huis: verboden. Enkel noodzakelijke interventies die moeilijk uitgesteld kunnen worden (geen warm water meer, elektriciteit werkt niet, diepvries heeft het begeven, dak is kapot, …) mogen doorgaan, mits social distancting tussen werklui en de klant en tussen werklui onderling. Een kapotte filter in jouw zwembad zal dus even moeten wachten…
 • Ook herstellingsdiensten moeten beperkt blijven tot essentiële herstellingen. Bijvoorbeeld: een bluts laten herstellen in de garage zal niet mogen.
 • Wassalons: voorlopig gaat we ervan uit dat deze mogen open blijven, gezien dit gaat over essentiële diensten

  Andere 

 • Openbare marktenworden gesloten. Voedingskramen zijn enkel toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.
 • Alle sportcentra en fitnesscentraworden gesloten (dansscholen, paintball,zwembad, …) .
 • Allerecreatieve activiteiten worden afgelast, incl. musea en attracties, discotheken, cinema, georganiseerde busreizen, bootcamps, casino’s, gokkantoren,  vernissages, kunstvoorstellingen, (binnen)speeltuinen, kinderboerderijen…
 • Verhuur van go-carts, fietsen, vespa’s…  is verboden.
 • Activiteiten van jeugdbewegingen en sportclubsworden geannuleerd.
 • Kermissenworden verboden.
 • Alle bijeenkomsten worden geannuleerd, ongeacht of het binnen of buiten activiteiten zijn, ongeacht het aantal deelnemers. Alle feesten in feestzalen worden geannuleerd.
 • Reizen die niet essentieelzijn, worden verboden.

Maatregelen binnen het eigen bedrijf

 • Thuiswerk is verplicht bij alle niet-essentiële bedrijven, ongeacht de grootte, voor alle functies waar dat mogelijk is
 • Voor functies waar het niet mogelijk is, moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze desocial distancing (minimaal 1,5m afstand) kunnen garanderen. Deze regel geldt ook voor vervoer georganiseerd door de werkgever.
 • Kan je als niet-essentieel bedrijf niet aan deze regels voldoen, dan moet je verplicht sluiten
 • Deze regels zijn niet van toepassing op cruciale bedrijven en de essentiële diensten (zoals in de blokjes hierboven opgesomd). Deze moeten uiteraard wel zoveel als mogelijk het systeem van thuiswerk en de regels van social distancing toepassen

Wat zijn de sancties? 

De politie zal nauw toezien op de naleving van deze regels. Bij een eerste overtreding zal een zware boete opgelegd kunnen worden (bedrag nog niet gekend).

Bij een volgende overtreding zal je, naast andere sancties, je zaak verplicht moeten sluiten.

Steunmaatregelen tijdens corona

In deze tekst bundelen wij de maatregelen die reeds gekend zijn.

Inhoud

 1. Hinderpremie
 2. Afbetalingsplan voor belastingen
 3. Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen
 4. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 5. Schaderegeling
 6. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 7. Aanmoedigingspremie
 8. Waarborgregeling Vlaamse overheid
 9. Niet verplicht om te sluiten, toch inkomstenverlies?
 10. Overige
 11. Contact & FAQ

Hinderpremie

Ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen kunnen hun inkomensverlies compenseren. Afhankelijk van hun activiteit en sluiting wordt de inkomenscompensatie toegekend.

VOORWAARDEN

Wie?

De eerste voorwaarde is dat u een onderneming moet zijn. Ondernemingen met meerdere vestigingen kunnen ook meerdere keren de premie aanvragen. Dit wordt beperkt tot 5 keer.

Tweede voorwaarde is dat u omwille van het Corona-virus verplicht bent u zaak te sluiten omwille van de maatregelen die getroffen worden. Dit kan gaan om een volledige sluiting, sluiting in het weekend of een aangepaste activiteit;

Welke compensatie

Volledige sluiting

Indien u uw onderneming volledig dient te sluiten kan u een eenmalige premie van 4.000 euro bekomen.  Als u na 21 dagen uw zaak nog steeds moet sluiten, kan u een vergoeding van 160 euro per dag bekomen.

Sluiting in het weekend

Ondernemingen die in het weekend moeten sluiten kunnen een eenmalige premie van 2.000 euro ontvangen, als zij na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, ontvangen zij een vergoeding van 160 euro per dag.

Aanpassing van activiteiten

Bij aanpassing van activiteiten, zoals restaurants die overschakelen op afhaal of frituren die hun eetruimte moeten sluiten, blijft de hinderpremie mogelijk. Zij kunnen genieten van eenmalige premie van 4.000 euro en na 21 dagen een dagelijkse vergoeding van 160 euro.

Gevolgen

U ontvangt de inkomenscompensatie na sluiting van uw zaak.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?

Voorlopig is het niet duidelijk hoe de hinderpremie dient aangevraagd te worden.

Dit zal eerstdaags duidelijk gemaakt worden, van zodra er hiervoor instructies zijn, delen wij deze zeker mee.

Het huidige hinderpremie-loket kan u niet gebruiken voor aanvragen. In de loop van de week van 16 maart 2020 zal een online-platform worden opgezet om de aanvraag in te dienen.

U kan steeds uw gegevens ingeven op de volgende site om meer info hieromtrent te ontvangen:

https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

Afbetalingsplan voor belastingen

Indien je als ondernemer hinder ondervindt door de huidige situatie en de verspreiding van het coronavirus kan u een afbetalingsplan aanvragen voor de verschillende belastingen. De aanvraag doe je bij de FOD Financiën.

VOORWAARDEN

Wie?

Alle ondernemingen ongeacht de activiteitensector die aantonen dat ze effectieve hinder ondervinden ten gevolge van het coronavirus.

Ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betalingsmoeilijkheden ondervinden -denk aan faillissementsprocedure, WCO of gerechtelijke reorganisatie- kunnen geen gebruik maken van deze steunmaatregel.

Welke belastingen?

U kan het afbetalingsplan aanvragen voor:

-de bedrijfsvoorheffing
-BTW
-personenbelasting
-vennootschapsbelasting
-rechtspersonenbelasting

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude. Daarnaast worden de steunmaatregelen ingetrokken indien het afbetalingsplan niet wordt nageleefd. Indien u problemen ondervindt met het afbetalingsplan doet u er best aan de administratie hier tijdig van op de hoogte te brengen.

Daarnaast worden de steunmaatregelen ingetrokken indien de begunstigde in een collectieve insolventieprocedure komt.

Gevolgen

Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijgt u een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Daarnaast zullen boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.

 CONCREET: WAT MOET U DOEN TEGEN WANNEER?

Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra u een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij uw Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen uw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen als zij moeilijkheden ondervinden door de huidige situatie.

VOORWAARDEN

Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging

Natuurlijke personen die een activiteit uitvoeren als zelfstandige in hoofdberoep en hun meewerkende echtgenoten komen in aanmerking. Zij kunnen een schriftelijke aanvraag indienen om de betaling van hun sociale bijdragen uit te stellen voor de eerste twee kwartalen van 2020.

Vermindering van sociale bijdragen

Natuurlijke personen die een activiteit uitvoeren als zelfstandige in hoofdberoep en hun meewerkende echtgenoten komen in aanmerking op voorwaarde dat zij moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus.

De vermindering wordt slechts toegestaan indien hun beroepsinkomens lager zijn dan de wettelijke drempels.

Vrijstelling van bijdragen

Indien sociale bijdragen niet betaald kunnen worden ingevolge het coronavirus, kan een vrijstelling worden aangevraagd. Deze wordt, afhankelijk van de situatie van de zelfstandige geheel of gedeeltelijk toegekend.

Welke schulden?

De maatregel geldt enkel voor openstaande schulden met betrekking tot sociale bedragen.

Voor de vermindering van de voorlopige bijdragen worden de volgende drempels in acht genomen.

Wettelijke drempels in hoofdberoep Inkomensdrempels Kwartaalbijdrage
< € 13.993,78 € 739,05
< € 17.631,06 € 931,15
< € 22.213,74 € 1.173,18
< € 27.987,56 € 1.478,11
< € 39.580,39 € 2.090,36
< € 55975,11 € 2.956,22
Wettelijke drempels meewerkende partner Inkomensdrempels Kwartaalbijdrage
< € 6.147,47 € 324,67

Vrijstelling van bijdragen

De vrijstelling kan zowel gevraagd worden voor de voorlopige bijdragen als de bijdragesupplementen na regularisatie.

Gevolgen

De toegekende uitgestelde bijdrage van het eerste kwartaal moet voor 31 maart 2021 worden voldaan. De bijdrage voor het tweede kwartaal van 2020 moet voor 30 juni 2021 worden betaald. Verhogingen wegens laattijdige betalingen worden kwijtgescholden.

CONCREET: WAT MOET U DOEN TEGEN WANNEER?

Ofwel neemt U contact op met uw klantenbeheerder binnen ons kantoor om deze vermindering aan te vragen ; na overleg kan dit dan door ons kantoor doorgegeven worden.

De aanvraag moet gebeuren voor 15 juni 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen.

Indien je vrijstelling van meer dan 1 kwartaal aanvraagt voor sociale bijdragen, wordt met dit jaar geen rekening gehouden voor uw pensioen.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Dit overbruggingskrediet wordt gewaarborgd door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

VOORWAARDEN

Wie ?

 • Voor zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit minstens een volledige maand gedwongen moeten onderbreken.
 • Hoofdverblijfplaats in België;
 • Jonger dan 65 jaar en geen aanspraak op een vervangingsinkomen;
 • Zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens in de drie voorafgaande kwartalen;
 • Je hebt geen enkele beroepsactiviteit meer;
 • In het kwartaal waarin de onderbreking zich voordeed en de drie voorafgaande kwartalen was er een sociale bijdrage verschuldigd;
 • In de loop van de 16 voorgaande kwartalen heeft u minstens 4 kwartaalbijdragen betaald.

Er is ook een wetsvoorstel ingediend om deze voorwaarde te versoepelen in het kader van de coronacrisis. Daarbij is het mogelijk het overbruggingsrecht aan te vragen vanaf een onderbreking van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen. Het bedrag varieert dan tussen 25% en 100% van de maandelijkse financiële uitkering.

Wat?

De financiële steun bestaat uit een financiële uitkering tot maximaal 12 maanden. Deze uitkering is afhankelijk van de gezinslast.

Bij onderbreking van ten minste één maand:

Met gezinslast:1.614,10 euro/maand

Zonder gezinslast: 1.291,69

Bij onderbreking van tenminste 7 kalenderdagen varieert de uitkering tussen 25% en 100% overeenkomstig de volgende tabel

Dagen onderbreking Zonder gezinslast Met gezinslast
7 tot 13 € 322,92 € 403,53
14 tot 20 € 645,84 € 807,05
21 tot 27 € 968,77 € 1.210,58
28 en meer € 1291,69 € 1.614,10

Gevolgen

Gedurende maximaal 4 kwartalen behoudt u het recht op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Je bouwt echter GEEN pensioenrechten op gedurende de overbrugging.

CONCREET: WAT MOET JE DOEN TEGEN WANNEER?

Het overbruggingsrecht vraagt u aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij je sociaal verzekeringsfonds. Dit kan je zelf aanvragen door naar de site van je Sociale kas te gaan en het document in te vullen en door te sturen naar je sociale kas. Voor bedrijfsleiders moeten de bedrijfsleiders wel tijdelijk hun wedde bestuurder stopzetten.

Als u hiervoor kiest, wil dit zeker doorgeven aan uw klantenbeheerder.

Schaderegeling

Voor ondernemingen in de reis- en evenementensector alsook ondernemers die met bederfbare producten of seizoenswaren werken zal een schadevergoeding worden uitgewerkt. Zodra wij hier meer informatie rond ontvangen, informeren wij u hierover.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Dient u uw bedrijf tijdelijk te sluiten als gevolg van de overheidsmaatregelen die vanaf 14 maart van kracht zijn? Heeft u werknemers in dienst en ondervindt uw bedrijf problemen op het vlak van tewerkstelling als gevolg van het coronavirus?

Dan kan u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Als uw bedrijf, als gevolg van het coronavirus, niet normaal kan functioneren en als daarbij de tewerkstelling van uw personeel problematisch wordt, dan kan u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze tijdelijke werkloosheid kan, na goedkeuring door de RVA, onmiddellijk ingaan en heeft een maximumduur van 3 maanden. Deze maatregel werd momenteel goedgekeurd tot 30 juni 2020.

De werknemer zal hierbij een uitkering ontvangen dat overeenstemt met 70% van het geplafonneerd loon.

De aanvraag gebeurt elektronisch, op dezelfde manier als de klassieke economische werkloosheid. Echter, u moet als werkgever ook bij uw regionaal RVA-kantoor een schriftelijk dossier indienen met de bewijsstukken die het verband tussen het coronavirus en uw problematiek van tewerkstelling aantonen. Voor bedrijven die volledig of gedeeltelijk verplicht werden tot sluiting (horeca/detailhandel) volstaat het om in de rubriek opmerkingen te vermelden dat de sluiting te wijten is aan de lockdown maatregelen. Zij dienen geen bijkomend dossier meer in te dienen ter staving van de overmacht, aangezien het gaat om een maatregel opgelegd door de overheid.

Om het verlies tussen het normale nettoloon en de uitkering bij tijdelijke werkloosheid te verminderen of helemaal te compenseren, kan u als werkgever dit verschil bijpassen.

Wij raden u aan om uw sociaal secretariaat te contacteren welke aanvragen hiervoor dienen te gebeuren.

Aanmoedigingspremie personeel

Bij opname van ouderschapverlof, medische bijstand en palliatief verlof kan uw personeel eveneens de aanmoedigingspremie aanvragen. Dit kan via de site van Vlaanderen.be of via via e-mail naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be

Waarborgregeling Vlaamse regering

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt.

Voor bedrijven die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank. Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank. De corona-uitbreiding van de regeling (100 miljoen euro) zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Via de bestaande waarborgregeling kan de financiering van een dergelijke openstaande schuld slechts tot maximaal drie maanden worden gewaarborgd. Ook de premie voor de crisiswaarborg is lager: die bedraagt slechts 0,25% i.p.v. 0,5%. De maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Verder maakt de bestaande regeling het ook al mogelijk om kredieten onder waarborg te verlengen of uitstel te vragen voor terugbetaling.

De 100 miljoen euro zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Bovendien betalen ze eenmalig een lagere premie: 0,25% i.p.v. 0,5%.

Wie gebruik wil maken van een financieringsvraag op basis van de corona-waarborgregeling, dient contact op te nemen met de bank of leasingmaatschappij. Zij beslissen na analyse of uw financiering in aanmerking komt voor een waarborg. U zal daarbij moeten aantonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis.

Vanaf wanneer? U kunt vanaf vandaag contact opnemen met uw bank of leasingmaatschappij. De regeling loopt tot eind 2020.

Niet verplicht om te sluiten, toch inkomstenverlies?

Eerstdaags zal hieromtrent meer duidelijkheid komen of de getroffenen ook recht hebben op de voorziene premies.

Overige

Ook de lokale overheden zoals steden en gemeenten of provincies denken na over steunmaatregelen, o.a. naar starters of horeca. Zodra deze concreter worden, nemen we deze zoveel als mogelijk op.

Denk verder na over waar je eventueel in de problemen kan komen naar afbetalingsplannen bij financiële instellingen, vaste kosten, huur, … Neem zo snel mogelijk contact op met je bank, nutsleveranciers, verhuurders, … met de vraag voor uitstellen en afkortingen.

Bekijk eveneens of je op contractuele basis bepaalde contracten on hold kan zetten dan wel of er sprake is van overmacht bij de uitvoering. Voor dit laatste neem je wel best een jurist onder de arm om dit verder te bekijken.

Contact & FAQ

De komende weken zal er meer duidelijk worden gemaakt over de steunmaatregelen. Wij zorgen voor een update van deze regels zodat u mee bent met de bijkomende maatregelen en hoe deze ook te bekomen.

Er is een contactcenter van VLAIO

Overige veel gestelde vragen in verband met het coronavirus kan u op de volgende pagina vinden:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0

2020-03-19T14:25:11+01:00 13 maart 2020|