Actueel – Wij brengen U graag op de hoogte

//Actueel – Wij brengen U graag op de hoogte

Actueel – Wij brengen U graag op de hoogte

1. Welke verplichtingen heeft u als vrije beroeper; wetgeving vanaf 01/11/2018

U dient in de eerste plaats een boekhouding te voeren, een vereenvoudigde als eenmanszaak en een volledige voor vennootschappen.

Naargelang de aard en de omvang van uw bedrijf voert u één van volgende soorten boekhoudingen:

  • voor eenmanszaken, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen, met een omzet  van kleiner dan 500.000EUR volstaat een vereenvoudigde boekhouding.
  • voor vennootschappen (BVBA, EBVBA, CV, NV) en voor alle andere ondernemingen met een omzet vanaf 500.000EUR is een volledige (dubbele) boekhouding verplicht.

Voert u een vereenvoudigde boekhouding, dan moet u dagelijks uw financiële dagboeken (kas- en bankboek) invullen en op regelmatige basis een aankoop- en verkoopboek bijhouden. (Door de vrije beroeper zelf). Dit moet een ingebonden boek zijn, waarop dagelijks de ontvangen bedragen dienen ingeschreven te worden. Dit mag per dagtotaal zijn.

2. Ouderschapsverlof/ziekte

Vaderschapsverlof voor zelfstandige papa’s

Sedert 1 mei 2019 hebben papa’s die zelfstandig zijn in hoofdberoep ook recht op vaderschapsverlof. Binnen de 4 maand na de geboorte kan er 10 dagen vaderschapsverlof opgenomen worden in 10 volle of 20 halve dagen.

Neem je niet alle dagen op, dan kan je kiezen voor maximaal 8 dagen vaderschapsverlof en 15 gratis dienstencheques.
De aanvraag gebeurt via uw sociaal verzekeringsfonds.

Ziekte-uitkering vanaf EERSTE dag arbeidsongeschiktheid.

Vermoedelijk vanaf 1 juli 2019,  zal een zelfstandige die arbeidsongeschikt is een uitkering kunnen genieten vanaf de eerste dag. De voorwaarde is wel dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent.

Word je ziek, dan moet je onmiddellijk naar je arts gaan die een “getuigschrift arbeidsongeschiktheid” invult. De datum van ondertekening van het getuigschrift bepaalt de aanvangsdatum van de ziekte.

Je getuigschrift moet je binnen de 7 dagen met de post bezorgen aan uw mutualiteit. (liefst aangetekend). Je ontvangt een uitkering wanneer je zelf volledig elke activiteit moet stopzetten. Dit wil niet zeggen dat je je zaak moet sluiten.  Je zakenpartner, familie, medewerkers kunnen verder de zaak uitbaten.

3. Beslag invorderingen belastingbedragen

Sedert 1 mei 2019 is de procedure voor het invorderen van belastingen en btw-bedragen gewijzigd.

Als U een aanslagbiljet ontvangt voor de belastingen hebt U 2 maanden de tijd om dit te betalen. Indien U dit niet tijdig betaalt, krijgt U na ongeveer 14 dagen een betaalherinnering per gewone post.

Indien U dan nog niet betaalt, zal U een aangetekend schrijven ontvangen van de Federale Overheid met de melding dat er beslag gelegd wordt op uw rekeningen (‘aanzegging van een uitvoerend beslag onder derden) ; met ook de vermelding van de rekeningen waar U eigenaar van bent.

Deze rekeningen worden dan door de overheid geblokkeerd tot de openstaande schuld vereffend is. De bank zal U hiervoor ook kosten aanrekenen.

Wees dus zeer alert om openstaande schulden tegenover de overheid zeker tijdig te betalen, of op tijd een afbetalingsplan aan te vragen, anders zullen uw bankrekeningen geblokkeerd worden.

2019-05-27T08:45:52+00:00 24 mei 2019|